Kart til Banene

Trondhjems Tennisklub
Klostergata 91, 7030 Trondheim, Norway
Oversiktsbilde Øya
Trondheim Spektrum til høyre. Utebanene til venstre. Tennishallen Nidarø ovenfor utebanene. Her finner du klubbens kontor.
(Pilen på kartbildet nedenfor viser bare til vår postadresse hos Trondheim Spektrum)
Kart