Historie

”Det var en gang en tannlege som fant ut at han kunne feire 25-års jubileum. Han var imidlertid noe i tvil om hvilken dag han skulle velge som den riktige, enten dagen da han åpnet sitt kontor, dagen han fikk sin første pasient, dagen han plomberte sin første tann, dagen han bygget sin første bro o.s.v. og for å være på den sikre side festet han likeså godt hele det året”

Eldre Historikk

Den opprinnelige grunnen til ovenstående innledning fra klubbens 25-års jubileum var at det år Trondhjems Tennisklub offisielt startet fanns det allerede to tennisklubber i byen og det er uklart når eksakt disse startet. Begge klubber høll til sentralt i Trondheim by ved Kongsgaarden. Begge klubber ble enige om en sammenslutning til en klubb i 1906 men det var ikke forrenn i 1912 som tennisklubben fikk sitt navn: Trondhjems Tennisklub, samme navn klubben har i dag med gammeldags staving på begge ord i navnet. Ved klubbens start fanns det 13 medlemmer som raskt ble utøkt til 20 og senere 30 stk – på den tiden besløtt man seg for å ikke ta inn flere enn 20 og senere 30 medlemmer så det vær ikke sånn at intressen for sporten ikke vær større. I 1914 flyttet klubben til Sommerro der man bygget tre baner som bygdes ut til totalt fem baner i 1930 med tilhørende stort klubbhus. Tre av banene raseredes i krigsåren men bygdes opp i sluttet av 1940-talet. I 1938 etableredes den første kretsen i Trøndelag som bestod av Steinkjer, Levanger, Kopperå og Trondhjems TK. Namsos kom med noe senere.

Utebaner 19371937 Utebaner 19571957 Utebaner 19641964 – utebaner Sommero (nord for St. Olavs).

I perioden mens klubben holdt til på Sommero var det så stor aktivitet at man også leide timer på en privat bane på Cecilienborg, rett ovenfor jernbaneanlegget på Marienborg. Området ligger er rett nedenfor dagens boligblokk i Gamle Åsvei 51, og kan sees godt på bilde fra 1937 og 1957. I 1964 ser man at banen er gjengrodd eller i ferd med å gro igjen:

1937 1957 1964

 

Utbyggingen av sykehuset i området kring Sommerro gjorde at anlegget fikk flyttes på 1960-talets midt til dess nåværende beliggenhet på Øya. Styrets håp om at flere og flere skulle spille tennis for å unngå at de ble syke og havnet på just sykehus slik at utbyggingen skulle avlyses gikk opp i røyk. På bildet nedenfor ser man at området på Nidarø er planert i 1964, og banene ble i følge styreprotokoll åpnet 1. august 1966. Klubbhuset ble påbegynt i 1968 og bygd i etapper med æresmedlem Knut Gilboe som primus motor. Huset ble innviet som ferdig i 1969, og har siden vært et sosialt møtested for medlemmene og hvilebenk for Nidarøs turgåere.

Nidarø luftfoto 19641964 Nidarø luftfoto 19991999 – Dagens anlegg på Nidarø

I denne tiden pregledes tennismiljøet i Trondheim av flotte fester og årlig tennisball. Den årlige landskampen mot Jämtland/Östersund i Sverige var en flott tilstilling med mye festligheter. For å bli medlem av tennisklubben trengte man godkjenning fra generalforsamlingen og 2 medlemsreferanser/anbefallninger for å forsikre klubben om at det potensielle medlemmet vær av god karakter. Man ansatte også en banemann for å lede arbeidet med å få utebanene klare siste ukene i april. Ofte vær denne person en tidligere brannmann eller liknende som hadde stor disiplin og som man respekterte og var lydig innfor. Det vær også god service fra klubben sin side. Nøkkel til tennisbanene ble sendt av nøkkelmann direkte hjem til medlemmene. Et av gullkornene fra Trondhjems Tennisklubs arkiv er en klage fra et medlem som ansåg at nøkkelmann ikke var høflig nok ved levering.

Det sportslige hadde også betydelse. En av de mest prestigefyllte utmerkelsene vær Riddere av den Gyldne Ball som tilføll klubbens sterkeste medlemmer. Det arrangeredes også turneringer med Norges beste spillere. Den største årlige turneringen kalledes for internasjonal da klubben hadde med en italiener ved navn Benito Nava som deltaker.

Nyere Historikk

Behovet av innendørsanlegg kom opp reden på 1940-talet men det var ikke før 1980 som klubben fikk sitt første egne innendørsanlegg. Tidligere hadde man leiet inn seg i blant annet Nidarøhallen der det spiltes på kjemperaskt gymnastikkgulv. Tennishallen med to baner var en flerbrukshall med handballslinjer, men eides av et eget aksjeselskap stiftet av klubben.

Tennishall  hall før

På grunn av økonomisk krise rundt 1990 vær tennisklubben nøtt til å gi ifra seg hallen til kommunen. Tennishallen eies og driftes idag av Trondheim Spektrum AS, som er delvis privateiet og delvis kommuneiet. TTK er også blant de mindre aksjonærene. Tennisklubben er eneste faste leietaker i hallen og har retten til å framleie hallen for tennisaktivitet, mens Trondheim Spektrum nytter hallen i forbindelse med den årlige fiskerimessa.

Høsten 2015 gjennomførte Spektrum og TTK i samarbeid en storstilt oppussing av halldekket med oppmaling av vegger i hallen. Spektrum stilte med utstyr og TTK med dugnadspersonell.

hall før oppussing hall etter oppussing

Klubben har arrangert flere Norgesmesterskap, bland annet ett kjempemesterskap med alle juniorklasser i 1980-talets midt og Veteran-NM i 1991. Det har ikke blitt arrangert NM for seniorer i Trondheim.