Leie bane

Leie bane

Det er dessverre noe begrenset mulighet til å få leie bane av Trondhjems Tennisklub uten å være medlem hos oss. Vi har svært begrenset kapasitet på innebaner, og medlemmer gis forrang. Det leies ikke ute faste timer til noen, og hvert medlem kan bare booke en time av gangen mot et annet medlem eller gjestespiller (kr 175) i vårt reservasjonssystem. Vi anbefaler våre medlemskap, og utebanemedlemskap er relativt rimelig.

Det kan etter avtale med kontoret være mulig å få en avtale om leie av bane innendørs for ikke-medlemmer mellom kl. 12 og 15:00 på hverdager når hovedtrener arbeider. Send mail til post@trhtk.no for å høre ut muligheten for reservasjon av bane noen dager i forveien.

Adgangen til tennishallen er begrenset med et ringesystem som bare er anvendelig for medlemmer, og utebanene er kun tilgjengelige med nøkkel som utleveres ved betalt utemedlemskap.

 

Pris for baneleie Innendørs Utendørs Leie racket Leie baller
Baneleie for ikke medlemmer 300 kr / time 300 kr / time 15 kr / racket 15 kr for 10 baller