Et kursmedlemskap på kr 250,- kommer i tillegg til kursavgiften for kursdeltakere som ikke er medlemmer i TTK. Denne avgiften betales en gang per kalenderår. Kursmedlemskap gjør at du som kursdeltaker blir medlem i Trondhjems Tennisklub og kan bli med på turneringer og sosiale arrangement som TTK ordner med. Kursmedlemskap gir ikke rett til å leie tennisbanene uten ekstra kostnad utenom kurstimene. Hvis du som kursdeltaker senere ønsker å bli fullmedlem i Trondhjems Tennisklub kan du trekke ifra kursmedlemskapet, 250 kr, fra fullmedlemsprisen.