Priser

Kursmedlemskap, per kalenderår kursdeltager

250

Kurs vår junior (0 – tom. 19 år)

2300

Kurs vår voksen

2500

Kurs høst junior (0 – tom. 19 år)

1700

Kurs høst voksen

1900

Privattime, medlem

400

Privattime, ikke-medlem

500

Gjestespill, 1 medlem og 1 ikke-medlem

175

Leie av bane for ikke-medlemmer (hverdager før 15:00)

300

Sommertennisuke, 1 time per dag 5 dager

500

Sommertennisuke, 2 timer per dag 5 dager

800

Studenttennis, 1 time per uke 5 uker (hverdager før 15:00)

550

Studenttennis, 1 time per uke 10 uker (hverdager før 15:00)

1100

Kursmedlemskap på 250 kr som betales en gang per kalenderår. Kursmedlemskap gjør at du som kursdeltaker blir medlem i Trondhjems Tennisklub og kan bli med på turneringer og sosiale arrangement som TTK ordner med. Kursmedlemskap gir ikke rett til å bruke tennisbanene uten ekstra kostnad utenom kurstimene. Hvis du ønsker å bli fullmedlem i Trondhjems Tennisklub kan du trekke ifra kursmedlemskap, 250 kr, fra fullmedlemsprisen