Utebanedugnad torsdag 21. mai kl. 14

Utebanedugnad torsdag 21. mai kl. 14

Tro det eller ei, det er meldt slutt på vinteren i Trondheim! Med litt dugnadsånd fra våre medlemmer, så kan våre eminente utebaner åpnes. Kanskje allerede før helga!

Vi oppfordrer særlig de som ikke har hatt anledning tidligere til å bidra på dugnaden.

Banemann Frode Ree, anleggsleder Vincent, hovedtrener Henrik og styreleder Audun er det glade vertskap. Vi vil stille med håndsprit og godt humør.

På agendaen:

 • oppsamling av løv og rask rundt banene
 • oppsetting av vindseil på banene
 • oljing og beising av benker og plattinger
 • bære tennisgrus for resten av sesongen inn på sommerlageret

Max 20 personer får være tilstede på dugnaden. Alle må stille med egne hansker. Og vi må holde minst 1 meters avstand.

Du som vil delta må melde deg på her, slik at vi har oversikt på at vi ikke blir for mange. Grunnleggende koronaregler må hensyntas.

https://www.facebook.com/events/275837390472288/

Sommertennis 2020

Sommertennis 2020

Som erstatning for en kurssesong som måtte amputeres grunnet coronautbruddet, så kliner vi til med tidenes sommertennissommer!

Vi trenger bare at snøen slipper taket på Trøndelag, og at DU melder inn hvilke uker du kan tenke deg intensivkurs. Her blir det forhåpentlig mange grupper, og vi tar utgangspunkt i en innføring i spill på naturgrus på Nidarø.

Opplegg:

TTK’s sommertennisuker er en populær introduksjon til tennissporten. Mange bruker det også for å få en intensivert kursperiode over en uke. Én uke består av intensivt tenniskurs med en eller to timer tennis per dag i fem dager (mandag-fredag). Vi har tilpassede grupper til alle nivåer, og man får tildelt et tidspunkt på ettermiddagstid.

Uker sommer 2020:

Uke 25 (15/6-19/6)

Uke 26 (22/6-26/6)

Uke 27 (29/6-3/7)

Uke 28 (6/7-10/7)

Uke 33 (10/8-14/8)

Uke 34 (17/8-21/8)

Påmelding kan gjøres på post@trhtk.no

Pris

Sommertennisuker Totalt 5 timer / en time per dag Totalt 10 timer / to timer per dag
Pris per uke (mandag til fredag) 650 kr 950 kr

 

Ønsker du deg en time med trener igjen?

Ønsker du deg en time med trener igjen?

Hei alla TTK venner!

Med denne mailen tenke vi ta pulsen på vilka som vill komma igang med organisert trening igjen.

Det vi tenker  att vi skal starte med er, privattimer og mindre grupper opp til 4 spillere. Første spilledag blir mandag 4. mai.

Dere kan gjerne lage deres egen gruppe hvis dere ønsker. Vi kan dessverre ikke organisere gruppene ennå.

Send messenger-melding til TTKs Facebook side, med ønsket dag og tidspunkt for time, samt om man er en gruppe på flere. Ved stor pågang kommer vil til å prioritere grupper i primetime kl. 16-19, og timer 1:1 utenfor dette. Vi prøver å være så fleksible som vi kan, slik at de som ønsker kan komme igang og jobbe med teknikken igjen!

Priser inkludert bane:

1-2 spillere; totalt 650 kr pr time

3-4 spillere; totalt 700 kr pr time

Sted: Lade tennisarena

All instruksjon vil skje i tråd med koronavettreglene som Tennisforbundet har anbefalt, og i samråd med Lade tennisarena. Blant annet er det bare treneren som får lov til å berøre ballene med hendene, og hver trener har sin private kurv med baller.

Hopper vi ses! 🙂

Dugnad utebaner søndag 26. april kl. 11

Dugnad utebaner søndag 26. april kl. 11

Da åpner vi opp for påmelding til dugnaden som garanterer vårstemning; utebanedugnad på Nidarø.

Det blir imidlertid med visse korona-begrensninger. Max 20 personer får være tilstede på dugnaden. Alle må stille med egne hansker. Og vi må holde minst 2 meters avstand.

Du som vil delta må melde deg på her, slik at vi har oversikt på at vi ikke blir for mange 🙂 https://www.facebook.com/groups/235951816610892/

Bane 1 er ferdig og klar for valsing. 3 baner gjenstår. Raking og kosting av løv&grus. Deltakere må medbringe egne hansker, og må holde 2 meters avstand. Maksimalt 20 deltakere til enhver tid. Kom og hjelp vår banemann Frode med å forberede anlegget for en hyggelig tennissommer 🙂

Vi har noen ildsjeler som allerede har tatt flere tørner på anlegget. Nå trenger vi hjelp fra medlemmene. Vi vet ikke når Tennishallen Nidarø kan åpne, så det er viktig for TTK og medlemmene at vi raskt får gjort utebanene klare for spill.

 

Hilsen anleggsutvalget i TTK,

Frode, Audun, Vedat, Pepo +++ ? 🙂

REFUSJON AV TRENINGSAVGIFTER

REFUSJON AV TRENINGSAVGIFTER

TTK har nå bestemt at vårsesongen for treningsgruppene dessverre må regnes som avsluttet. Vi ser at vi med all sannsynlighet ikke vil kunne komme i gang med ordinær kursaktivitet i større grupper igjen.

Klubben vil derfor refundere en forholdsmessig del av innbetalt treningsavgift til dere som har betalt den opprinnelige fakturaen.

For å få refundert til dere så må vi benytte overføring til bankkonto, vi ber derfor om at dere sender følgende info til pera-nor@online.no (de av dere som allerede har sendt inn trenger ikke gjøre dette på nytt):

Navn på kursdeltager og  kontonummer for overføring

 

De av dere som ikke har betalt vil få en mail med hvilket beløp som skal innbetales. Dette erstatter det opprinnelige beløp som ble fakturert. Vi ber om at denne betales raskt.

Det vil komme infomasjon om bl.a. refusjon til de som er på TFO senere.

Vi håper mange likevel vil være med oss til høsten, hvis vi kan starte opp gruppeaktivitet i en eller annen form da. Vi vil imidlertid ganske snart komme i gang med å tilby kurstimer/privattimer for mindre grupper (1-2 personer). Og vi håper dere er hungrige på utebanedugnader og sommertennis på utebanene på Nidarø. Info blir delt via våre sosiale kanaler. Vi håper fortsatt på tennisvår i Trondheim 🙂

Info om TTKs aktivitet og anlegg i koronaperioden

Info om TTKs aktivitet og anlegg i koronaperioden

TTKs styre og ledelse har besluttet å følge Tennisforbundets anbefaling, som i korte trekk sier at man ikke bør åpne for tennisspill ennå.

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset

Kort oppsummert er følgende status for byens anlegg for tennisspill:

 • Tennishallen Nidarø er stengt av, etter beslutning fra Trondheim Spektrum som vi leier av. TTK har full forståelse for beslutningen. Spektrum er også i en spesiell situasjon mht beredskap for sykehuset.
 • Lade tennisarena holdes stengt etter beslutning fra styret i selskapet som eier hallen (LTA AS). Selskapet gjør fortløpende vurderinger av situasjonen og vil gi oppdatert info via sine kanaler ved endring.

Utendørs så er det relativt vinterlig i Trondheim inntil videre. Men status er følgende:

 • Kommunens utebaner på Dalgård og Lade idrettspark holdes stengt inntil videre. Det er satt opp oppslag om dette på anleggene. Kommunen ønsker uansett å se an anbefalingene fra helsemyndighetene, og idrettsorganenes egne koronavett-regler. De holder dialog med oss i tennismiljøet og informerer oss ved endring.
 • På TTKs utebaner på Nidarø har vi ennå ikke startet opp vårdugnadene. Men vi planlegger for at banene forhåpentlig kan åpnes i løpet av sesongen. Å skulle organisere dugnader med mange oppmøtte synes utelukket inntil videre. Her tar TTK beslutningen, ev. i samråd med kommunen som grunneier.

Situasjonen framover

En del har merket seg ved følgende formulering på Tennisforbundets sider;

«Unntaket er hvis man spiller med mennesker man bor under samme tak med (familie). NTF minner om at alle medlemmer og klubber må følge Smittevernsloven, og klubber som ikke makter å overholde dette, bør holdes stengt. NTF vil fremover ha tett dialog med Helsedirektoratet/NIF om forholdet rundt utstyr og baller. NTF oppfordrer til slutt alle medlemmer og klubber til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Hvis ikke vil man ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.»

Anleggssituasjonen og de ulike beslutningstakere er omtalt ovenfor. TTK er i den situasjonen at vi har funnet det nødvendig å permittere alle våre ansatte helt eller delvis inntil videre. Dersom det åpnes opp for noe spill på anlegg etter hvert, så vil også vi understreke at det er viktig å huske at hele tennisidretten kommer til å bli ansvarliggjort mht. etterlevelse av de begrensningene som er satt av smittevernhensyn. For oss som klubb har dette også en ressursmessig side når det gjelder oppfølgingstiltak som vi mener vil være nødvendige. Her håper vi at våre medlemmer vil være med og ta i et tak når det blir tid for å åpne opp for noen aktivitet igjen.

Vi håper mange har satt pris på de oppdateringer som våre flotte ansatte har laget. Nå håper vi alle får en fin påske sammen med sine nærmeste, og at man holder seg best mulig i form. Det kommer en ny tennisvår i Trondheim igjen – vi vet bare ikke når ennå. Takk til alle våre medlemmer for tålmodighet og disiplin i denne perioden.

TTK vil komme med mer info om aktiviteter, håndtering av kursavgift m.m etter hvert som vi får bedre oversikt.

 

På vegne av styre og ledelse i TTK,

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

 

Trondhjems Tennisklub stanser all idrettsaktivitet inntil videre

Trondhjems Tennisklub stanser all idrettsaktivitet inntil videre

Oppdatert torsdag 12. mars kl. 1530;

Styret og ledelse i TTK har hatt, og vil i fortsettelsen ha løpende dialog om situasjonen og tiltaksnivå.

Vi har i dag 12. mars besluttet å:

 • avlyse alle fellestreninger/kurs i klubbens regi, med umiddelbar virkning og inntil videre
 • stenge av Tennishallen Nidarø for all aktivitet, i samråd med utleier Trondheim Spektrum
 • avlyse arrangementet Lade Open 27.04.2020.
 • avlyse klubbens årsmøte som skulle funnet sted onsdag 25. mars.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sørge for god håndhygiene og generelt følge helsemyndighetenes råd. Vi har innført skjerpede rutiner for eget personell og desinfeksjon i våre lokaler.

Vi ber våre medlemmer om å følge med i de samme kanaler for oppdatert informasjon. Vi ber også om at dere bruker kommentarfeltet på Facebook eller post@trhtk.no om du har spørsmål eller kommentarer til oss.

Bakgrunn:

Utviklingen, virusets spredning og ansvarlige myndigheters råd og retningslinjer har endret seg drastisk de siste døgnene. I solidaritet med risikogrupper er det vår oppfatning at vi må å redusere risikoen for at TTK skal bidra til spredning.

Generelt vil TTK følge med på, og basere våre beslutninger på de råd som gis av idrettens organer og helsemyndighetene, spesifikt gjennom kommunelegen.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning&utm_content=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning+95031

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/trondheim-kommunes-retningslinjer-for-arrangorer/ 

 

På vegne av TTK,

Styreleder Audun Ø. Thorshuag

Sportslig leder Jon A. Svenningsen

Hovedtrener Henrik Selin

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt på møterommet i Lade tennisarena onsdag 25. mars kl. 19:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2019
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2019
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2020
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. INNKOMNE FORSLAG
 8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 15. mars. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) eller være mottatt av klubbens styre innen denne dato.

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite består av Reinert Sannerud (474 19 019) og Åshild Børseth (408 28 154).

 

Trondheim 21. februar 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder