Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt – og årets ildsjel!

Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt – og årets ildsjel!

For første gang i nyere historie ble TTKs årsmøte avholdt annen steds enn på Nidarø. Anledningen bød de frammøtte på en første sniktitt på ærverdige Lade Tennisarena.

Årsmøteprotokollen kan du lese her; Årsmøteprotokoll-2018

Foruten de faste sakene dreide mye seg om informasjonssaker vedrørende etableringen av det nye tennisanlegget på Lade, som klubben eier sammen med NTNUI gjennom et felles driftsselskap for hallen. Viktig var imidlertid også supplering av styret med valg av ny anleggsleder og nye varamedlemmer.

Styreleder Audun Ø. Thorshaug takket av anleggsleder Frode Ree, som steppet inn fra varavervet sitt på kort varsel. – Frode har gjort en formidabel innsats på TTKs anlegg på Nidarø i år, og utebanene har vel knapt sett bedre ut. Den blide rogalendingen flytter dessverre fra byen, men inn i styret kommer en minst like blid og sympatisk type. – Vi er veldig glad for å få TTK#1 Vincent Patry inn som fast representant i TTK-styret. Han bringer inn stor sportslig kompetanse og erfaring fra høyt nivå i tennisen. Vincent vil få ansvar for anlegg, men vil nok også være en ressurs på den tekniske siden. Til daglig jobber han med programmering i det velrennomerte Trondheimsbaserte suksessfirmaet Sport Radar, og han vil nok også heve oss betraktelig på det digitale. Nous sommes trés contents, sier styreleder Thorshaug, med en viss frykt for irettesettelse fra fransk-mentor og TTK-medlem Lise Lorentzen (tidligere leder for Romansk institutt – NTNU).

Vi får også inn veldig gode varamedlemmer i Aimée Leistad og Ingeborg Brechan, sier en fornøyd styreleder.

 

Årsmøtet ble avsluttet med en overraskelses-sak, som etterhvert har blitt en fast tradisjon som avrunding av møtet; kåringen av årets ildsjel. Vinnere de siste årene har vært Audun Ø. Thorshaug og Marte Skarland. Årets vinner står ikke noe tilbake for disse, innledet en sedvanlig beskjeden styreleder. Men det ble framhevet at mange nok ville finne det utenkelig for bare noen år siden at denne personen skulle motta en æresbevisning fra TTK. Det har vært en lang vei fram til ekteskapet mellom TTK og NTNUI som fullbyrdes gjennom denne hallen, sa Thorshaug. Denne hallen er framfor alt et produkt av en usedvanlig sterk stå-på-vilje og dugnadsånd. Etter hva jeg kan lese ut fra gamle styreprotokoller, så må vi nok tilbake til perioden 1975-1980 for å finne noe i nærheten av altoppslukende engasjement for å realisere et tilsvarende kvantesprang for tennisen i byen vår, sa styreleder Thorshaug. Den gang var det et knippe av de gamle æresmedlemmer som lyktes med å gi byen sitt første innendørsanlegg for tennis da Tennishallen Nidarø åpnet i 1980. Dagens hall har det langt på vei vært jobbet sammenhengende med siden 2011, sa Thorshaug. Vi som har sittet i ledelsen av dette prosjektet de siste par årene har med selvsyn sett hvilke oppofrelser som har vært gjort. Studier har vært satt i annen rekke, og døgnets timer har vært benyttet til prosjektet, samtidig som han har steppet inn i stadig større grad som ansatt trener i TTK. Jeg tror ikke vi hadde fått bedre prosjektledelse om vi hadde kjøpt tjenesten eksternt, sier styreleder Thorshaug. Det kjennes derfor helt riktig å krone bidragene som er gjort for å bedre forholdene for Trondhjems Tennisklub i framtida her på Lade Tennisarena, gjennom å hedre Øystein Glåmseter med prisen for årets ildsjel for TTK i 2017.

 

 

Kursstart på Lade

Kursstart på Lade

Fra uke 9 kommer vi ha kurs på Lade tirsdager og onsdager, så all kurs desse dager blir flyttet opp.

Vi har lagt til extra kurser desse dager, så her finns det mulighet att att få til en extra økt i uken.

Er du ny og har lyst att prøve dig på kurs, har vi mye plass før både barn som voksen.

Her under finner dere tidspunkter før kurs som dere kan melde dere på.

 

Tirsdag:

16.00-17.30  Detta kurs er før voksen nybegynner

19.00-20.00  Detta kurs er før ungdom/voksen men kan også brukes som privattime

Onsdag:

17.00-18.00 Detta er en barnegrupp før ålder 5år-8år

17.00-18.00 Foreldrer tennis, dere som har barn som spiller kan dette vare en god mulighet få på plass teknikken så blir det nåe gøy dere kan gøre sammen med barnen sen.

18.00-19.00 Detta kurset er før ungdom/voksen som spillt litt redan

19.00-20.00 Detta kurs er før Undom /voksen men kan også brukes som privattime.

 

Finner dere en tid som passer dere og vill starte, så sender dere en mail til post@trhtk.no.

Dere kan bare komma opp på den tiden som passer så tar vi en prat.

Vi ses på banen!

Det gamle reservasjonssystemet fases ut

Det gamle reservasjonssystemet fases ut

Fra og med 26. februar skjer alt spill og booking av baner gjennom det nye reservasjonssystemet som TTK deler med Lade Tennisarena. Her vil altså alle banene, både på Nidarø og på Lade framkomme, på ett og samme sted.

www.ladetennisarena.no er adressen, og knappen Reserver bane (oppe til høyre) vil peke til denne adressen fra den 26. februar.

NB: det har oppstått en feil nå i løpet av mandag 19. februar som gjør at reservasjonene på bane A Nidarø ikke lengre vises i systemet. Vi har dessverre ikke noe backup på dette, og har ikke noen mulighet for å få dette opp igjen nå. Allerede bookede reservasjoner går som planlagt, og det vil ikke være anledning for å gjøre forhåndsreservasjoner.

Det betyr at vi ut vinterferieuken må over på den gamle ordningen for de som ikke hadde booket på forhånd. Dette er at den som spiller må overlate banen til nyankomne medlemmer etter en stund. Vi håper våre medlemmer kan utvise godt samarbeid for at dette går smidig den siste uka.

Samtidig minner vi om at Lade Tennisarena er åpen og gratis for alle fram til fredag, når Regionmesterskapet starter.

Åpningsuke på Lade i vinterferien

Åpningsuke på Lade i vinterferien

Sjekk programmet nedenfor. Alle interesserte, både medlemmer og andre er velkomne til å komme og prøve de nye flotte banene på Lade tennisarena. Det vil være trenere fra både TTK og NTNUI tilstede, som ønsker velkommen, tildeler bane og tilbyr tips og råd.

Velkommen til vinterferieuke i Trondheims nye tennisstorstue 🙂

  

På lørdag kør vi!

På lørdag kør vi!

Hoppas att se alla på åpningen av Lade tennisarean nu på lørdag 17/2.

Her under har dere program før lørdag men også før åpningsuken uke 8.

Søndag 18/2 blir det søndagskarusell der det er oppmøte kl 12.00 på Lade.

Salgsstart for fasttimer inne 17. februar

Salgsstart for fasttimer inne 17. februar

Vedlagte infoskriv er sendt ut på mail til medlemmene i TTK og NTNUI.

Eksklusivt tilbud til medlemmer (ny dato)

Dette markerer starten på salget inn mot at Lade tennisarena åpner for vanlig drift fra og med 26. februar, og innespillet der og på Nidarø betales pr. spilte time. Som dere ser, så gjelds det nå å være rask på labben dersom man som medlem ønsker å kjøpe seg en fasttime fram til sommeren.

Bookingsystemet er nå oppe, slik at man kan opprette profil og gjøre seg litt kjent. Salgsstart fasttimer er planlagt til lørdag 17. februar kl 09.

Lykke til!

Saksliste for årsmøte 12. februar – på Lade tennisarena!

Saksliste for årsmøte 12. februar – på Lade tennisarena!

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub avholdes på møterom i Lade tennisarena – Håkon VIIs gate 2, mandag 12. februar kl. 19:00.

Det er ikke innkomne forslag til behandling.

Følgende dagsorden fastsettes.

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2017
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2017
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2018
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. ENDRINGER I MEDLEMSKONTIGENTER
 8. INFOSAK – TTK 2020
 9. INFOSAK – ENDRINGER I TTK SOM FØLGE AV LADE TENNISARENA AS
 10. FULLMAKT TIL Å YTE DRIFTSTILSKUDD TIL LADE TENNISARENA AS
 11. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE I TTK

For dokumenter vises det til vedlagte liste.

Årsrapport TTK 2017.docx-1

Regnskap 2017 og budsjett 2018 , Revisors beretning

Kompensasjon til TTK-styrets medlemmer 2018

Kontigentendringer 2018

Fullmakt til å yte driftstilskudd LTA

Valgkomiteens innstilling

 

Styret i TTK,

Trondheim 05.02.2018

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Endelig begynner det å nærme seg, etter mange trange år for byens spillere inne i Tennishallen Nidarø. Banekapasiteten har vært en begrensning ikke bare for medlemsspill, men også for klubbens kurstilbud. Høsten 2017 så vi oss faktisk nødt til å kutte i kurstilbudet for voksne, sier sportslig leder i TTK, Jon A. Svenningsen. Men nå blir det andre baller.

Med åpningen av Lade tennisarena (som planlegges å være i vanlig drift fra og med uke 9, dvs. 26. februar), så har TTK en klar ambisjon om å øke kurstilbudet. Flere og mer nivåtilpassede grupper, og vi åpner for at kursdeltakerne kan få delta på flere enn bare én kursgruppe. Til nå har det stort sett vært forbeholdt konkurransegruppespillerne. Vi ønsker også å tilby et mer variert tilbud for instruksjon og fellestrening, sier en entusiastisk sportslig leder, som frister med diverse temakvelder, midtukeskaruseller og aktiviteter med pay & play.

Her er selvsagt klubbens mange dyktige trenere helt sentrale. – Vi är klara, sier en offensiv hovedtrener Henrik Selin, som også er glad for masse oppbacking fra Norges tennisforbund og klubbkontakt Aslak Paulsen. Flere av TTKs assistent-trenere er nå i gang med trener 2-utdanning, og vi egenutvikler egne trenere samtidig som vi får impulser fra ressurser utviklet i andre klubber som kommer til Trondheim i forbindelse med studier. Vi skal få til et kurs- og treningsmiljø som vi håper enda flere vil finne det attraktivt å være en del av, sier hovedtrener Selin.

Vi vil gjøre en del tilpasninger i kursplanen framover. Tirsdager og onsdager ønsker vi å flytte klubbens kursaktivitet fra Nidarø til den nye, flotte hallen på Lade. Ta kontakt om du har kurs tirsdag eller onsdag, og ikke har anledning til å delta på Lade. Kanskje kan vi få det til slik at du kan bytte til en annen dag på Øya? Det samme gjelder om du er satt opp på Øya, og det passer bedre å delta på Lade tirsdag eller onsdag: Ta kontakt med Henrik på post@trhtk.no. Vi prøver å oppfylle alles ønsker så langt det lar seg gjøre, med utgangspunkt i tabellen nedenfor. Nye grupper er markert i grått. Får vi mange interesserte kan vi kanskje utvide til enda en bane i tidsrommet kl. 17-19.

Som du ser har vi altså allerede plottet i programmet en ny voksengruppe for de som ønsker en litt lengre kursøkt på 1,5 timer. Samt en ekstra voksengruppe onsdager, og en gruppe vi har kalt Voksen Elite. Denne er tenkt for spillere i spennet fra divisjonsspillere til turneringsspillere, som ønsker å forbedre særlig tekniske ferdigheter. Videre tar TTK folkehelseansvar, gjennom å tilby en parallell aktivitet på bane 3 som vi har kalt Foreldretennis. Hadde det ikke vært fantastisk om travle foreldre, i tillegg til å følge og hente eget barn til aktivitet, selv kan delta i et lavterskeltilbud fra gang til gang på bane 3? spør klubbens sportslige ledelse 🙂 Det være seg et lynkurs i grunnslag, cardiotennis, en uoffisiell tenniskamp osv., som kanskje kan gi bedre forståelse av aktiviteten og betydningen av instruksjon?

– Det er litt armer og bein med oss nå som vi skal over til å drifte klubbvirksomhet fra to lokasjoner, og vi håper våre medlemmer vil være engasjert og komme med gode ideer til et best mulig tilbud for alle, sier en småstresset styreleder i TTK Audun Ø. Thorshaug. Vi i TTK disponerer over Tennishallen Nidarø, og sammen med den andre hallutleieren Lade tennisarena AS har vi mål om å få til et godt tilpasset tilbud for klubbaktiviteter for NTNUI og TTK, samt egenstyrt spillaktivitet fra medlemmer, bedrifter og privatpersoner. Følg med, for nå kommer det mye spennende nyheter og arrangement utover i februar!

Men først; meld deg på kurs før gruppene er fulle igjen!

RM inne 23-25/2 på Lade tennisarena

RM inne 23-25/2 på Lade tennisarena

Dette blir ett spennende år med ett helt nytt anlegg som gir muligheter for mye mer tennisaktivitet.

TTK har arrangert regionmesterskapene de siste årene, og vi har lyst til at det skal fortsette i en enda større utgave når Lade tennisarena åpner. Vi ønsker å involvere flere av klubbene i Trøndelag i arrangementet, og håper på å kunne vekke liv i samarbeidet Tennisregion Trøndelag igjen.

Men vi har allerede vært i kontakt med forbundet for å klarlegge aktuelle datoer for et regionmesterskap, og vi foreslår å legge RM litt seinere i år. Det vil kunne bli en fantastisk premiere-turnering på Lade tennisarena 🙂

Hopper att så många som mulig kan bli med og delta,  men også bidra til att denne helg blir en fantastisk start og en ny framtid før tennis i Trondheim.

Før påmelding til turneringen, gå in her.

http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=076A45B3-A499-44A6-9C76-3710DACFFF81

 

In og meld dere på!