TTK følger Tennisforbundets coronavett-regler

TTK følger Tennisforbundets coronavett-regler

 

Vi ber alle kursdeltakere og brukere av våre anlegg om å gjøre seg kjent med reglene for coronavett.

—————————————————————————————————————-

 

Oslo, 12.august 2020

 

 

Nye koronavettregler for tennis pr 12.august 2020

 

Til tross for at Norge har svært lave smittetall og få restriksjoner ber vi våre medlemsklubber om å fortsette de viktige smittevernstiltakene. Dersom hver enkelt av oss tar ansvar, vil vi kunne fortsette å tilby aktivitet og idrettsglede uten å få tilbakefall og stengte anlegg.

 

Vi opplever nå lokale oppblomstringer med smitte. Dette vil mest sannsynlig være en del av hverdagen vår i lang tid fremover. NTF oppfordrer derfor alle til å videreføre de viktige smittevernstiltakene utøver høsten:

 

 • Kun friske personer uten symptomer kan delta/spille.
 • Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
 • Husk god håndvask/antibac før og etter trening og ved bruk av felles utstyr.
 • Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1 meters regelen, men det oppfordres fortsatt til å skifte og dusje hjemme.
 • Organisert trening er kun tillatt med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede.
 • Det skal føres oppmøtelister ved organisert trening der navn og kontaktinfo fremkommer.
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig.
 • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening.
 • Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening.
 • Generelle smittevernregler og reiseråd fra FHI/Departementet skal følges.
 • Deltakere/medlemmer plikter å melde fra til leder i tennisklubben dersom det blir påvist smitte. Klubbleder plikter å kontakte kommune-/bydelsoverlege for rådføring og tiltak.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Aslak Paulsen

Konstituert generalsekretær

Norges Tennisforbund

 

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Per Arve Nordbø æresmedlem i TTK

TTK har idag 2 æresmedlemmer – Helge Halvorsen og Knut Gilboe. Æresmedlemmer kan etter vedtektene utnevnes av årsmøtet, etter anbefaling fra styret. 

I klubbens vedtekter § 3 (11) heter det følgende:

For å kvalifisere til å bli æresmedlem i TTK skal man i bestemte verv eller

funksjoner for klubben gjennom en årrekke ha ytet bidrag langt utover det som

kan forventes til betydelig fremme av klubbens, medlemmenes og tennissportens

ve og vel i byen. Æresmedlemmer skal ha gratis medlemskap for utespill på

klubbens anlegg.

 

Per Arve Nordbø er et kjent navn for de fleste som har holdt i en tennisracket i Trondheim de siste 25 år.  Han kom med i styret på midten av 1990-tallet, samtidig med at sønnen Tommy begynte å spille tennis. Siden dengang har Per Arve hatt en finger med i det meste som har skjedd i TTK – særlig på økonomifronten. Han startet da også opp i rollen som økonomiansvarlig i styret, og har i mange år ført regnskapet. Alle som blir medlem i TTK stifter bekjentskap med mannen bak aliaset pera-nor@online.no.  

Per Arve Nordbø er ganske enkelt TTKs høye beskytter. TTK hadde ikke vært den klubben vi er uten Per Arves innsats gjennom en årrekke. Den jobben han har gjort, og gjør, er av nærmest uvurderlig betydning for et idrettslag som vårt. Det går erfaringsmessig godt med idrettslag som har en slik ildsjel og drivende kraft over det tidsrom som Per Arve har viet til TTK. Det vises først og fremst gjennom det tilbudet klubben klarer å yte til våre medlemmer., Dersom det er noe som holder på glippe i TTK, en frist eller noe som ikke burde gå igjennom, er det stor sannsynlighet for at Per Arve fanger det opp. Per Arve har gjennom skiftende tider vært en bauta, både for styrer og hovedtrenere i TTK. 

At noen tar ansvar for å forvalte klubbens midler godt vises på bunnlinja. Det er bare å se på utviklingen i klubbens egenkapital over en årrekke. Både sportslig og anleggsmessig har et solid økonomisk grunnlag vært viktig for å kunne utvikle tennisen i Trondheim. Det har vært en viktig forutsetning for anleggsutviklingen vi har gjennomført de siste årene. Å gå inn i et prosjekt som Lade tennisarena tilbake i 2015 hadde kanskje ikke skjedd, uten det solide fundamentet som allerede da forelå. Også framover gir dette klubben handlefrihet.

Man må langt tilbake i TTKs styreprotokoller for å finne spor av noen som har hatt slik betydning for klubben som det Per Arve har. Få – om noen – har nedlagt en sammenlignbar innsats i et verv for Trondhjems Tennisklub. Vi er heldige for hvert eneste årsmøte hvor Per Arve har fulgt opp økonomien for TTK. Vi håper på mange flere.  

TTK-styret finner det helt på sin plass å foreslå at klubbens årsmøte i 2020 vedtar Per Arve Nordbø som æresmedlem i TTK. 

På vegne av TTK-styret, Trondheim – 29.06.2020 

 

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT PÅ KLUBBENS ÅRSMØTE  

Klart for påmelding til kurs høst 2020!

Klart for påmelding til kurs høst 2020!

Kurstilbudet for høsten 2020 er nå klart, og vi håper mange vil være med oss videre. Kursene våre er stadig mer populære, med et stabilt og dyktig trenerteam, så her er det bare å slenge seg rundt og bestille. Påmeldingene gjøres på eget system: https://ttk.pameldingssystem.no/kurs-host-2020

De faste kurstimene starter opp i uke 36, dvs. fra og med mandag 31. august.

Vi bygger videre på strukturen som ble lagt i 2019, hvor det særlig legges opp til at deltakere på barnegruppene får tilbud om flere økter i uken, sier hovedtrener Henrik Selin og sportslig leder i TTK Jon A. Svenningsen. Vi håper på fortsatt vekst for tennis fritidsordning (13:30-16:30) både på Nidarø (mandag og onsdag) og på Lade (tirsdag og torsdag).

Spilletidspunktene og gruppeinndelinger for alle kurs finner du i tabellen under:

 

Du kan lese mer om kursene våre på http://trhtk.no/kurs/kurs/

Dersom det er noe spesielt du lurer på, som ikke er beskrevet på nettsiden, så nøl ikke med å ta kontakt med oss på post@trhtk.no 🙂

Send inn din påmelding i dag, og vel møtt til en spennede kurshøst sammen med oss i TTK!

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Klubbhuset på Nidarø mandag 29. juni kl. 20:00. (hvis stort oppmøteantall – med utvidelse til terassen).

Det foreligger ingen innkomne forslag, men styret fremmer tilleggssak under pkt 7.

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2019
 4. BEHANDLING AV Regnskap 2019 TTK budsjett 2020  Revisors beretning 2019
 5. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 6. INNKOMMET FORSLAG OM NYTT ÆRESMEDLEM – STYRETS INNSTILLING
 7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ – Valgkomiteens innstilling

 

Trondheim 25. juni 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Trekkining for KM ute er klar !

Trekkining for KM ute er klar !

Då var det turneringsdags  igen, og dette kan bli den varmaste turneringen vi hatt 🙂

Det kommer bli spillt 55 kamper under lørdag og søndag.

Alla klasser utom U19 spiller i 2 fulla set med supertiebreak i 3e set

I klassen U19 spilles 1 langt set til 7 games, og vid stilling 7-7 spilles ett tiebreak.

Husk att vara på plass minst 30min for deres kamp.

Ønsker alle velkommen til Øya i helgen!

https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=632C85FD-3761-455F-A61F-FDF9F5F0C5BB

Årsmøte 2020 – vi prøver igjen!

Årsmøte 2020 – vi prøver igjen!

Det vises til sak om utsettelse av årsmøte, fra mars. Styret i TTK kaller med dette på ny inn til årsmøte:

 

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Tennishallen Nidarø eller Klubbhuset mandag 29. juni kl. 20:00. (avhengig av oppmøteantall).

Styret foreslår følgende dagsorden:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2019
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2019
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2020
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. INNKOMNE FORSLAG
 8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 22. juni. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com).

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite består av Reinert Sannerud (474 19 019) og Åshild Børseth (408 28 154).

 

Trondheim 16. juni 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Trekkingen for The Babolat Challenge er klar !

Trekkingen for The Babolat Challenge er klar !

Då ser vi fram imot  en herlig tennislørdag, med masse sol og fin tennis 🙂

Trekkingen ligger i lenken under, men tiderne finner dere her.

Gruppe A,B,C og D har oppmøte 08.30, og matchstart 09.00.

Gruppe E,F,G og H har oppmøte 10.30 og matchstart ca 11.00.

Under oppmøtet går vi igenom regler og vilket handikap dere har.

Priser:

1a 1000kr i ett gavekort på torinor.no

2a 500kr i ett gavekort på torinor.no

https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=A66BDCFF-B4D5-4DA2-85A9-3055E885C1DB

Når åpner utebanene?

Når åpner utebanene?

De åpner i dag. På en inneklemt fredag etter en fridag. Takket være de som har møtt opp på dugnadene. Men framfor alt; banemann Frode Ree. Som gjennom en miserabel vår har stått på. Fikset små og store ting der nede. Som gjør at vi stolt kan presentere utebanene 2020 på Nidarø.

Vi håper dere medlemmene vil ta godt vare på dem. Koste etter spill, og når dere ser hull. Vanne godt før, under og etter spill. Varsle fra på TTK Anlegg når linjer løsner. Se til at nye brukere følger reglene, slik at banene ikke blir skadet. Sørge for god og inkluderende stemning. Som skaper miljøet Trondhjems Tennisklub skal være.

Selve spørsmålet; når åpner utebanene? Det har mang en ildsjel i TTK motatt gjennom gjerdet på Nidarø. Mens man står der på fritida si. Fra folk med tennisbagen slengt over skuldra, på veg inn i hallen for sitt eget spill. Man slutter aldri å undre seg over hvor mye de egentlig tenker. Men man har lært seg å svare. – Avhenger av hvor mange som kommer på neste dugnad det..

På Himmelspretten tok vi siste løftet sammen. Banemann Frode, hovedtrener Henrik når han ikke hadde kurstimer, Vijay som alltid stiller opp, æresmedlem Helge, familien Høines Reinertsen, Kari fra styret, Ivar med trillebåra. Og Vedat, som har vært med på alle de andre dugnadene. Og noen flere. Det er de du skal tenke på, når du som medlem trår inn på den eminente grusen på Nidarø.

Vi ønsker tennissommeren velkommen til Trondheim. Husk smittevernreglene. De samme reglene som inne gjelder. Bare at du ute på grusen også kan få spille double, så lenge avstandskravet på 1 meter overholdes. Ta deg tid til å repetere banereglene før du går inn.

Hele dugnadsgjengen ønsker deg varmt velkommen til TTKs utebaner på Nidarø.

Gammel anleggsleder (40)