Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt på møterommet i Lade tennisarena tirsdag 5. mars kl. 18:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2018
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2018
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2019
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. KONTINGENTENDRINGER – REDUKSJON MEDLEMSKONTIGENT FOR BARN
  8. INNKOMNE FORSLAG
  9. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 25. februar. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) eller være mottatt av klubbens styre innen denne dato.

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

 

Trondheim 1. februar 2018

__________________________

Styret i Trondhjems Tennisklub